Jak správně nakupovat?

VELKOOBCHOD

Přivezeme Vám zboží pohodlně do Vaší prodejny

Již 14let pravidelně zásobujeme širokou škálu prodejen. Rádi Vás zařadíme do sítě obchodů, o které pečujeme. Zajistíme Vám širší nabídku pro Vaše zákazníky a pružné doplňování chybějících druhů zboží. Naši zástupci Vás na vyžádání navštíví. Dále mají obchodníci možnost registrace na našich stránkách a tím přímé objednávky v našem e-shopu za velkoobchodní ceny. Nabídku zboží neustále doplňujeme, rozšiřujeme a aktualizujeme.

ZÁSILKOVÝ PRODEJ PRO ČESKOU REPUBLIKU - DODACÍ LHŮTA A POŠTOVNÉ

Doručíme Vám vybrané zboží až domů

Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty balík DR s doručováním druhý den po odeslání.

Způsob dopravy:

Česká pošta balík DR za 89,-Kč včetně DPH, služba dobírka 30,-Kč vč.DPH.

Při zvolení platby na účet předem zasíláme jen za 89,-Kč včetně DPH.

Obyčejné poštovné 69,-Kč (balíčky do 5kg) účtujeme při opakované výměně zboží, první je zdarrma.

Platbu předem na účet zvýhodňujeme 30,-- Kč ....  poštovné jen (119 - 30 = 89,-Kč) pro balík DR.

 

Dodací lhůta na veškeré zboží je do 14 dnů, pokud není přímo u produktu uvedeno jinak. V případě, že je zboží k dispozici skladem, obdržíte zásilku dříve. Produkty ze sekce "Dodání ihned" označené zeleným štítkem zasíláme expresní službou ČP s doručením do druhého dne balíkem DR.

ZÁSILKOVÝ PRODEJ NA SLOVENSKO

Na Slovensko zasíláme dobírkou - cena dobírky 250,-- Kč a SP si při doručování naúčtuje 6,-Euro směnný poplatek.

Při platbě na účet předem Vám odečteme z poštovného slevu -150,-Kč.

Zvolíte-li si slovenskou verzi webu zobrazovanou v Eurech je cena dobírky 10,-Eur a SP si při doručování naúčtuje 6,-Euro směnný poplatek, nebo Vám poskytneme slevu -4,-Eura za platbu předem na účet.

 

Výhodnější (pro větší objednávky) je platba předem na náš účet formou SEPA platby a zaslání obyčejným balíkem, pak vychází cena zaslání na 100,-- Kč.

Nejlevnější je platba poštovní složenkou EUROGIRO ... cca 70,-Kč (3,-Eura)

Expres dodání na Slovensko do druhého dne službou EMS ... individuálně od 500,-Czk nahoru (dle hmotnosti balíčku).

SERVIS

 

 

Obchodní podmínky

 

Kupní smlouva:

článek I.

1. Předmětem této kupní smlouvy jsou tzv. obchodní podmínky prodávajícího firmy Pontus textil s.r.o., které upravují v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obchodním zákoníkem, vztahy mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé.
2. Kupní smlova je součástí "Obchodních podmínek" a kupující jí odsouhlasuje při vyplňování v objednávkovém formuláři a v momentě ukončení (odeslání) objednávky oznamuje prodávajícímu, že má zájem smlouvu uzavřít. V platnost smlouva vstoupí v okamžiku odeslání a následném potvrzení (objednávky) smlouvy prodávajícím. Tato smlouva však zaniká, pokud je zboží doprodané. Změnu smlouvy lze sjednat pouze písemným dodatkem, podepsaným oběma smluvními stranami.
 

3.Kupní cena

Kupní cena obsahuje cenu objednaného zboží včetně DPH, navíc může být účtována cena za dopravu, podle výše objednávky.


4.Způsob platby

Kupní cenu lze uhradit těmito způsoby:

  • V hotovosti v případě osobního odběru zboží (provozovna v Sušici)
  • Dobírkou "Balík Do ruky ČP"
  • Bezhotovostním převodem z účtu

 

článek II.

Záruka

1.Při výměně vadného zboží neúčtujeme žádné poštovné. Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů a činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.

 

2.Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením. Zjevné vady je nutné reklamovat neprodleně.

 

článek III.

Reklamace

Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího na adrese uvedené v sekci kontakt – osobní návštěvu je nutné dohodnout předem telefonicky nebo e-mailem.

 

U reklamovaného zboží kupující vhodným způsobem doloží datum zakoupení na www.pontustextil.cz a podrobně popíše vadu.

 

Prodávající se zavazuje odstranit vadu zboží, která je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo po dohodě s kupujícím výměnou za výrobek podobný.

 

článek IV.

Stáhněte si formulář: ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 


Možnost vrácení zboží

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu a odstoupit od smlouvy, a to do 14 kalendářních dnů od převzetí. Kupující je však povinen při využití tohoto práva o této skutečnosti informovat prodávajícího nejlépe na pontustextil@centrum.cz , nebo jiným vhodným způsobem v možné lhůtě pro odstoupení. Vrácení kupní ceny je možné formou poštovní poukázky, nebo na číslo účtu kupujícího. Dále je možné po dohodě s kupujícím odečíst částku za vrácené zboží z případné další objednávky.

Při zasílání peněz poštovní poukázkou odečteme z kupní ceny náklady s tímto spojené, zaslání peněz z účtu na účet je zdarma. Splatnost této vrácené částky je 14 dnů od odstoupení od smlouvy a doručení zboží zpět prodávajícímu. Kupující také hradí poštovné na cestu zboží zpět k prodávajícímu.

 

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a bude kupujícího o tomto kroku informovat.

 

článek V.

Storno objednávky, nevyzvednutí zásilky

Objednávku je možné stornovat  prostřednictvim emailu na pontustextil@centrum.cz  s uvedením čísla objednávky.

V případě, že kupující stornuje objednávku v průběhu jejího vyřizování a prodávající již vynaložil náklady na vyřízení jeho objednávky, bude kupujícího o těchto marně vynaložených nákladech informovat a požadovat jejich zaplacení.

Prodávající má právo objednávku stornovat pokud je zboží doprodané, nebo již nedostupné v zahraničním skladu. Bude kupujícího informovat emailem, nebo telefonicky.

V případě nevyzvednutí. odmítnutí zásilky bere kupující na vědomí, že prodávající uplatní nárok na zaplacení vzniklé škody a bude tuto náhradu škody po kupujícím vymáhat.

Zákazník (kupující) bude o tomto informován písemně, nebo telefonicky.

 

článek VI.

Ochrana osobních údajů


Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka „Dokončit registraci“ dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat.

Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Zákazník má možnost se dobrovolně přihlásit k odběru novinek (newsletteru). Odběr novinek lze kdykoliv odhlásit a tím trvale zasílání těchto emailů zrušit, k tomu účelu je v patičce každé zprávy uveden odkaz pro odhlášení odběru.... podrobnosti zde.

 

článek VII.

Obě smluvní strany si tuto kupní smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s ním souhlasí. Nabývá platnost uzavřením - odesláním objednávky. Dále obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

článek VIII.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní řešení sporů : ČOI, odkaz https://adr.coi.cz/cs

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Stručný přehled na závěr
•Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
•Lhůta 14 dnů začíná běžet v den převzetí zboží.
•Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
•Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty.
•Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
•Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží a uvedením do původního stavu.
•Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
•Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno a není poškozeno, abychom mohli uplatnit nárok na případnou škodu).
 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení